Οι έρευνες που αρχικά στόχευαν στην ανίχνευση του μηχανισμού δράσης της..