Καθώς συζητάμε μια λιπόσαρκη, γνωστή και στους δυο μας, φιγούρα με ψαρά μαλλιά γνέφει από μακριά, κουνώντας τα χέρια του…