Στόχοι

Οι Στόχοι μας

Αναγκαιότητα άμεσης καλλιέργειας για τους ασθενείς – παροχή /πρόσβαση στο φάρμακο τους
• Το συνταγματικό δικαίωμα των ασθενών στην επιλογή του φαρμάκου τους εφόσον έχει προταθεί από τον
οικείο ιατρό, μη έχοντας άλλη εναλλακτική-φαρμακευτική λύση.
• Η Αμφισβητούμενη ποιότητα του προιόντος που εισάγεται στην Ελλάδα από άλλες χώρες και η ακατάλληλη
εγχώρια καλλιέργεια κάνναβης.
• Υπερβολικά έξοδα των ασθενών που αναγκάζονται να πηγαίνουν και στο εξωτερικό και στη χώρα μας για να
προμηθευτούν το φαρμακό τους, το έλαιο της κάνναβης.
• Αξιοποίηση των επιστημονικών δεδομένων και συμπερασμάτων των άλλων χωρών που εφαρμόζουν
εναλλακτικές θεραπείες για τη χρήση της κάνναβης.
• Μελέτη, έρευνα και προώθηση επιστημονικών θέσεων και απόψεων σχετικά με την εφαρμογή και διάδοση
εναλλακτικών μορφών θεραπείας, με την κάνναβη.

© copyright 2020 associationmedcanna.gr