3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

H χρήση φαρμακευτικής κάνναβης μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην ανακούφιση των
συμπτωμάτων διαφόρων χρόνιων παθήσεων που ταλαιπωρούν τους πάσχοντες στην
καθημερινότητά τους και να συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Η ψυχική
και σωματική υγεία των ασθενών φαίνεται να επηρεάζει την αντίληψη της ποιότητας ζωής και
συμβάλλει κατασταλτικά στους διαφορετικούς ρόλους που καλείται να έχει το άτομο, όντας
ενεργό μέλος ενός κοινωνικού συνόλου.

Η χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης στον τομέα της ογκολογίας μπορεί να δράσει
ανακουφιστικά στο επίπεδο της αντιμετώπισης των παρενεργειών από την χημειοθεραπεία. Η
ναυτία και ο έμετος είναι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες πολλών κυτταροτοξικών
χημειοθεραπευτικών παραγόντων. Έρευνες δείχνουν πως το THC και το CBD έχουν
δυνατότητες να μειώσουν τη ναυτία και τους εμέτους.

Η φαρμακευτική κάνναβη είχε αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της ναυτίας, των εμέτων, της ανορεξίας ακόμα και σε πολύ προχωρημένα στάδια καρκινοπαθών και ασθενών με σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (HIV). Σε μελέτη που έγινε το 2007 από ερευνητές στο California Pacific Medical Center εξετάστηκε η επίδραση της κανναβιδιόλης στον καρκίνο. Τα αποτελέσματα της έρευνας
δείξανε ότι η κανναβιδιόλη καθυστερεί την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων μέσω της
απενεργοποίησης ενός γονιδίου που είναι υπεύθυνο την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων
στους παρακείμενους ιστούς.

Φαίνεται ότι τα συνθετικά ανάλογα των κανναβινοειδών είναι αποτελεσματικά στον
έλεγχο τόσο του οξέος, όσο και του χρόνιου πόνου. Οι αγωνιστές των κανναβινοειδών
υποδοχέων έχουν αναλγητικές ιδιότητες δρώντας στην περιφέρεια και στο ΚΝΣ από την
ενεργοποίηση των CB1 υποδοχέων των κανναβινοειδών. Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα παίζει
σημαντικό ρόλο στον τρόπο που αισθανόμαστε και αντιδρούμε στον πόνο. Υπάρχουν
ενδοκανναβινοειδείς υποδοχείς σε πολλά προσυναπτικά, κεντρικά και περιφερικά σημεία του
νευρικού συστήματος. Τα κανναβινοειδή, που αλληλοεπιδρούν με αυτούς τους υποδοχείς,
μπορούν να αλλάξουν τα σήματα πόνου που στέλνονται από τους νευρώνες. Γι’ αυτό, τα
κανναβινοειδή έχουν γίνει πόλος έλξης για την αντιμετώπιση πολλών ειδών πόνου, όπως είναι οι
πόνοι που προκαλούνται από τραυματισμούς, οι νευροπαθητικοί πόνοι, οι πόνοι που προκαλούνται από ασθένειες, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας. Θετικά στοιχεία, χωρίς όμως αδιαμφισβήτητα αποτελέσματα ακόμη, φαίνονται σε συμπτώματα, όπως οι διαταραχές ύπνου
(ως σύμπτωμα νευρολογικών παθήσεων), το γλαύκωμα και το σύνδρομο Tourette.

Στη μελέτη των Gulbransen και συν. φάνηκε ότι μετά τη χρήση φαρμακευτικής κάνναβης
παρατηρήθηκε βελτίωση σε μια σειρά συμπτωμάτων, όπως σπαστικότητα, χρόνιος πόνος των
άκρων, τρόμος, ανορεξία και απώλεια βάρους, κόπωση, διπλωπία, σεξουαλική δυσλειτουργία,
αστάθεια και απώλεια μνήμης.

Υπάρχουν ισχυρισμοί κλινικής αποτελεσματικότητας της κάνναβης με κυρίαρχη CBD ή
ιατρικής μαριχουάνας για την επιληψία, κυρίως από περιορισμένες μελέτες, έρευνες ή
παρουσιάσεις περιστατικών. Όμως οι μηχανισμοί που υπόκεινται της αντιεπιληπτικής
αποτελεσματικότητας παραμένουν ασαφείς. Ασθενείς μιλούν για διακοπή ή μείωση της
απομυελινοποίησης, όσο και για έλεγχο των συμπτωμάτων, όπως είναι η σπαστικότητα, η
ακράτεια, οι αυπνίες, ο πόνος των οστών και διάφορων άλλων διαταραχών. Σε μελέτη, που
διεξήχθη σε παιδιατρικές κλινικές του Ισραήλ, χορηγήθηκε κανναβιδιόλη και
τετραϋδροκανναβινόλη από το στόμα σε 74 παιδιά και εφήβους με δυσλειτουργική επιληψία για
περίπου 6 μήνες. Το 18% των παιδιών παρουσίασε 75-100% μείωση της συχνότητας των
κρίσεων, το 34% παρουσίασε μείωση 50-75%, το 12% μείωση 25-50%, το 26% μείωση κάτω
από 25% και το 7% ανέφερε επιδείνωση των επιληπτικών κρίσεων που οδήγησαν σε διακοπή
της θεραπείας με κανναβινοειδή.

Σε μία διπλά τυφλή κλινική δοκιμή, 100 ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον χωρίς άνοια
χωρίστηκαν σε 3 ομάδες και τους δόθηκε: εικονικό φάρμακο, CBD 75mg/ημέρα και CBD 300
mg/ημέρα. Δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα κινητικά συμπτώματα μεταξύ των
τριών ομάδων. Ωστόσο, η ομάδα που έλαβε CBD 300 mg/ημέρα είχε σημαντικά διαφορετική
μέση συνολική τιμή στον δείκτη της ποιότητας ζωής (P = 0,05) σε σύγκριση με το εικονικό
φάρμακο, γεγονός που υποδηλώνει την πιθανή επίδραση της CBD σε ασθενείς με νόσο
Πάρκινσον. Oι ασθενείς με νόσο Πάρκινσον εμφάνισαν σημαντική βελτίωση στον ύπνο και τον
πόνο, μόλις 30 λεπτά μετά τη λήψη φαρμακευτικής/θεραπευτικής κάνναβης.
Η έρευνα γύρω από τον ρόλο που παίζουν τα κανναβινοειδή στην διαχείριση και
καταπολέμηση των ψυχικών παθήσεων είναι ακόμη εξαιρετικά περιορισμένη, αν και έχουν
δείξει νευροπροστατευτικές ιδιότητες σε μελέτες. Επιπλέον, πιστεύεται πως τα κανναβινοειδή
συμβάλλουν στη νευρογένεση (τη δημιουργία νέων εγκεφαλικών κυττάρων) σε σημαντικές
περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ψυχική υγεία.

Πολλές καλές προοπτικές ανέδειξε η θεραπεία με κάνναβη στις περιπτώσεις φλεγμονών
αρθρίτιδας. Στη μελέτη, που διεξήχθη από το Royal National Hospital for Rheumatic Disease,
στο Ηνωμένο Βασίλειο, έδειξε ότι τα κανναβινοειδή παρείχαν στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις
στον πόνο κατά την κίνηση, στον πόνο σε ηρεμία και στην ποιότητα του ύπνου. Στις διαταραχές
του Γαστρεντερικού συστήματος, ακολούθως, η φαρμακευτική κάνναβη μειώνει τον κοιλιακό
πόνο και τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και, σε άτομα με την νόσο του Crohn, την
εμφάνιση διαρροϊκών κενώσεων, αιμορραγιών και άλλων δυσάρεστων συνεπειών. Η θεραπεία
με την κάνναβη έχει βελτιώσει τη ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών αυξάνοντας το δείκτη
μάζας σώματος. Σημαντικό μέρος ασθενών με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου βρήκε τα
κανναβινοειδή χρήσιμα για συμπτώματα όπως το κοιλιακό άλγος, την ανορεξία, τη ναυτία, τη
διάρροια, και την αρθραλγία………..

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣTOXOI

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της ποιότητας ζωής ασθενών που
λαμβάνουν φαρμακευτική κάνναβη.

Οι επιμέρους στόχοι ήταν:
Ε1. να συσχετιστούν τα επίπεδα ποιότητας ζωής των ατόμων που λαμβάνουν φαρμακευτική
κάνναβη με τα χαρακτηριστικά τους.
Ε2. να συσχετιστούν τα επίπεδα ποιότητας ζωής των ατόμων που λαμβάνουν φαρμακευτική
κάνναβη με τις απόψεις τους αναφορικά με τη χρήση φαρμακευτικής κάνναβης.

1. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

1.1 Δείγμα της μελέτης

Στην έρευνα συμμετείχαν 100 άτομα που κάνουν χρήση φαρμακευτικής κάνναβης και είναι
μέλη του Συλλόγου ασθενείς υπέρ της χρήσης φαρμακευτικής κάνναβης, που είναι μη
κερδοσκοπικός οργανισμός. Το συγκεκριμένο δείγμα ατόμων ήταν δείγμα ευκολίας
(convenience sample).
Κριτήρια για την ένταξη των συμμετεχόντων στη μελέτη ήταν:

α) Να κατανοούν την Ελληνική γλώσσα και

β) να κάνουν χρήση φαρμακευτικής κάνναβης.

Κριτήριο αποκλεισμού ήταν να κάνουν χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων ή άλλων ουσιών.

Τα άτομα που πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου στη μελέτη ενημερώνονταν από τον
ερευνητή προφορικά για τους σκοπούς και τον τρόπο διεξαγωγής της παρούσας έρευνας. Στη
συνέχεια ο ερευνητής ζητούσε την γραπτή συγκατάθεση των ασθενών για συμμετοχή στη
μελέτη.

Διαδικασία συλλογής δεδομένων

Η συλλογή των δεδομένων της μελέτης πραγματοποιήθηκε κατά τη χρονική περίοδο
Φεβρουαρίου- Μαρτίου 2021 μετά από την απαιτούμενη έγκριση για εκπόνηση της έρευνας από
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Συνολικά από τα 158 ερωτηματολόγια που διατέθηκαν
26 στα μέλη του Συλλόγου, επεστράφησαν συμπληρωμένα τα 100, σημειώθηκε δηλαδή ποσοστό
ανταπόκρισης (response rate) 63.29%.”

 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΩ